Seznam a vizuály autorských prezentací Mgr. Jan Duška z kurzů DVPP 

akreditovaných od r. 2010 MŠMT s tématy společenských věd a historie.

 

Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat jako balíček na dusek1@centrum.cz .

 

ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1992

(324 slidů)

 
 

 

STAROVĚKÝ EGYPT (3100 - 31 př.n.l.) 

(110 slidů)

 
  

 

STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD

(90 slidů)

 
 
 

 

EVROPSKÁ UNIE - průběh integrace, struktura, fungování a význam pro ČR 

(200 slidů)

 
 

 

DĚJINY RUSKA 9. - 19. STOLETÍ

(150 slidů)

 

 

 

LUCEMBURKOVÉ V ČECHÁCH (1310 - 1378) 

(62 SLIDŮ)

 

 

PROPAGANDA, PŘÍČINY VÁLEK A KRITICKÉ MYŠLENÍ  

(150 slidů)

 

 

USA 1860 - 1914  USA v letech 1860 - 1914

(120 slidů)

 

LIDSKÁ PRÁVA  

(160 slidů)

 
 
 

GOTIKA  

(150 slidů)

 
 
 
 
 

1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

(207 slidů)

 
 
 

ITÁLIE, NĚMECKO A ŠPANĚLSKO 1918 - 1939

 
 
 
 

RUSKO A SSSR 1917 - 1939  

(90 slidů)

 

 

VELKÁ MORAVA A ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

(260 slidů)

 

 

ISLÁM    

(160 slidů)

 
 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY   

(90 slidů)

 
 

ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS - radikální formy (příčiny vzniku a rozšíření)

(130 slidů)

 

STUDENÁ VÁLKA 

(320 slidů)

 

POLITICKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY

(50 slidů)

 
 
 

ÚVOD DO PRÁVA (44 stran ve Wordu)

 

 

ČESKÉ ZEMĚ A HABSBURSKÁ MONARCHIE 1835 - 1914  

(170 slidů)

 
 
 

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE (132 stran ve Wordu)

 

 
 

ANTICKÉ ŘECKO    

(120 slidů)

 

ANTICKÝ ŘÍM   

(150 slidů)

 
 
 
 
 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA    

(400 slidů)

 
 
 
 
 
 

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT  

(220 slidů)

 
 
 
DĚJINY EVROPSKÉ FILOSOFIE
 
 
 
 
 

ČÍNA VE 20. STOLETÍ    

(110 slidů)

 
 
 
 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

(90 slidů)

 
 
 
 

DEKOLONIZACE AFRIKY 

(150 slidů)

 

 
 
 
DEKOLONIZACE BRITSKÉ INDIE   

(90 slidů)

 
 

POLITICKÝ SYSTÉM USA, VELKÉ BRITÁNIE A NĚMECKA  

(70 slidů)

 

 

NIZOZEMSKÁ a ANGLICKÁ REVOLUCE 

(80 slidů)

 

HUSITSKÁ REVOLUCE - JAGELLONCI

(80 slidů)

 

ÚVOD DO EKONOMIE

plná verze 60 slidů + 60 stran Word / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

VÁLKY V PERSKÉM ZÁLIVU (1980 - 1988 / 1990 - 1991 / 2003 - 2011) 

(80 slidů)

JUDAISMUS  

(60 slidů)

 
 

PRAVĚK

(70 slidů)

 
 
 

VÁLKA V JUGOSLÁVII / ROZPAD JUGOSLÁVIE  

(50 slidů)

 
 

NOVODOBÉ SEKTY A KULTY   

(110 slidů)

 

TŘICETILETÁ VÁLKA    

(50 slidů)

 

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČR / EVROPĚ + BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

(300 slidů)

 

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

 

LUDVÍK XIV. A JEHO VLÁDA    

(40 slidů)

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ (1526 - 1611)    

(60 slidů)

 

RENESANČNÍ UMĚNÍ - EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ

(122 slidů)

 

NÁŠ VESMÍR - CO O NĚM DNES VÍME?

(106 slidů) / Caeli enarrant gloriam Dei et opera manuum eius adnuntiat firmamentum.

 

 

VIETNAMSKÁ VÁLKA

 

KOSMICKÉ ZÁVODY

 

NATO