Seznam a vizuály autorských prezentací Mgr. Jan Duška z kurzů DVPP 

akreditovaných od r. 2010 MŠMT s tématy společenských věd a historie.

 

Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat pro školy jako balíček na dusek1@centrum.cz .

 

ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1992

(324 slidů) náhled prezentace

 
 

 

STAROVĚKÝ EGYPT (3100 - 31 př.n.l.) 

(110 slidů) náhled prezentace

 
  

 

STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD

(90 slidů) náhled prezentace

 
 
 

 

EVROPSKÁ UNIE - průběh integrace, struktura, fungování a význam pro ČR 

(235 slidů - stav k roku 2021)

 
 

 

DĚJINY RUSKA 9. - 19. STOLETÍ

(150 slidů) náhled prezentace

 

 

 

OBJEVNÉ PLAVBY / ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

(100 SLIDŮ) náhled prezentace

 
 

LUCEMBURKOVÉ V ČECHÁCH (1310 - 1378) 

(62 SLIDŮ) náhled prezentace

 

 

PROPAGANDA, PŘÍČINY VÁLEK A KRITICKÉ MYŠLENÍ  

(150 slidů)

 

 

SUBKULTURY

(100 slidů)

 
 

USA v letech 1776 - 1914

(150 slidů) náhled prezentace

 

LIDSKÁ PRÁVA  

(160 slidů)

 
 
 

KULTURA VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU / GOTIKA  

(150 slidů) náhled prezentace

 
 
 
 
 

1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

(207 slidů) náhled prezentace

 
 
 

ITÁLIE, NĚMECKO A ŠPANĚLSKO 1918 - 1939

 
 
 
 

RUSKO A SSSR 1917 - 1939  

(90 slidů) náhled prezentace

 

 

VELKÁ MORAVA A ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

(260 slidů) náhled prezentace

 

 

ISLÁM    

(160 slidů)

 
 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY   

(90 slidů) náhled prezentace

 
 

ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS - radikální formy (příčiny vzniku a rozšíření)

(130 slidů)

 

STUDENÁ VÁLKA 

(320 slidů) náhled prezentace

 

POLITICKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY

(50 slidů)

 
 
 

ÚVOD DO PRÁVA (44 stran ve Wordu)

 

 

ČESKÉ ZEMĚ A HABSBURSKÁ MONARCHIE 1835 - 1914  + 

SJEDNOCENÍ ITÁLIE A NĚMECKA

(170 slidů) náhled prezentace

 
 
 

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE (132 stran ve Wordu)

 

 
 

ANTICKÉ ŘECKO    

(120 slidů) náhled prezetace

 

ANTICKÝ ŘÍM   

(270 slidů) náhled prezentace

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT  

(220 slidů) náhled prezentace

 
 
 
DĚJINY EVROPSKÉ FILOSOFIE
 
 
 
 
 

ČÍNA VE 20. STOLETÍ    

(110 slidů) náhled prezentace

 
 
 
 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

(90 slidů)

 
 
 
 

DEKOLONIZACE AFRIKY 

(150 slidů) náhled prezentace

 

 
 
 
DEKOLONIZACE BRITSKÉ INDIE   

(90 slidů) náhled prezentace

 
 

POLITICKÝ SYSTÉM USA, VELKÉ BRITÁNIE A NĚMECKA  

(70 slidů)

 

 

NIZOZEMSKÁ a ANGLICKÁ REVOLUCE 

(80 slidů) náhled prezentace

 

HUSITSKÁ REVOLUCE - JAGELLONCI

(80 slidů) náhled prezentace

 

ÚVOD DO EKONOMIE

plná verze 60 slidů + 60 stran Word / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

VÁLKY V PERSKÉM ZÁLIVU (1980 - 1988 / 1990 - 1991 / 2003 - 2011) 

(80 slidů) náhled prezentace

JUDAISMUS  

(60 slidů)

 
 

PRAVĚK

(70 slidů) náhled prezentace

 
 
 

VÁLKA V JUGOSLÁVII / ROZPAD JUGOSLÁVIE  

(50 slidů) náhled prezentace

 
 

NOVODOBÉ SEKTY A KULTY   

(110 slidů)

 

TŘICETILETÁ VÁLKA    

(50 slidů) náhled prezentace

 

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČR / EVROPĚ + BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

(300 slidů) náhled prezentace (ČR) / náhled prezentace (Evropa)

 

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

 

LUDVÍK XIV. A JEHO VLÁDA    

(40 slidů)

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ (1526 - 1611)    

(60 slidů) náhled prezentace

 

RENESANČNÍ UMĚNÍ - EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ

(122 slidů) náhled prezentace

 

NÁŠ VESMÍR - CO O NĚM DNES VÍME?

(106 slidů) / Caeli enarrant gloriam Dei et opera manuum eius adnuntiat firmamentum.

 

 

VIETNAMSKÁ VÁLKA

 

KOSMICKÉ ZÁVODY

 

NATO