PRÁVO

PRO STUDENTY VYŠŠÍHO GYMNÁZIA - UČEBNICE KOMPLET: 

PRÁVO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 

PROJEKT STREETLAW - MATERIÁLY

https://232137.w37.wedos.ws/

 

PŘEHLEDNÉ ZDROJE K POZNÁNÍ PRÁVA ČR:

https://www.zakonyprolidi.cz/

https://www.noveaspi.cz/

 

AKTIVITY PRO VÝUKU PRÁVA - ZDE

 

KOMPLETNÍ ÚSTAVA ČR NA JEDNOM LISTU A4: Ústava ČR.doc

 

KOMPLETNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD na jedné A4LZPS.doc


PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

https://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

EVROPSKÉ PRÁVO

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - PLATNÝ OD 1.1.2014

JEDNOTLIVÁ TÉMATA PŘEHLEDNĚ PRACOVÁNA V SERIÁLU ČT:

www.ceskatelevize.cz/porady/10644493069-novy-obcansky-zakonik/213411000180004/video/

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA

https://www.nostis.org/kurz/zakladni-prava

 

PODLE PRÁVA - 5x HRANÉ DRAMATIZACE REÁLNÝCH PŘÍPADŮ

https://uloz.to/!adscGtzMUo5a/podle-prava-zip

 

ROZSUDEK - reálné případy ze soudní síně

www.ceskatelevize.cz/porady/10702670652-rozsudek/

 

PŘÍPAD PRO OMBUDSMANA

www.ceskatelevize.cz/porady/1185306380-pripad-pro-ombudsmana/dily/

 

VRAHEM Z POVOLÁNÍ - utrpení soudce Karla Vaše

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10565076526-vrahem-z-povolani-utrpeni-soudce-karla-vase

 

KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU: https://www.komunistickepravo.cz/obsah/

 

PROCES S MILADOU HORÁKOVOU - UNIKÁTNÍ ZÁBĚRY DEN PO DNI

www.ceskatelevize.cz/porady/10153697395-proces-h/video/

 

ĎÁBEL OD VEDLE

 

ROZHOVORY S VRAHEM (TED BUNDY TAPES)

 

ETIKETA - PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ V SERIÁLU ČT

 

https://www.skolnidiar.cz/pravo/